Creatieve oplossingen

ICT First levert diverse creatieve oplossingen, toegespitst op uw organisatie en manier van werken, teneinde een zo hoog mogelijk gemak en maximaal rendement uit uw organisatie te halen. Bovendien moet dit veilig en zonder mogelijk dataverlies uitgevoerd worden.

Hieronder een aantal mogelijkheden die daarbij ingezet kunnen worden.

Cloud services

Organisaties willen steeds vaker focussen op hun kernactiviteit(en).
ICT moet dit optimaal faciliteren. Om hiervoor te zorgen, kunt u uw gegevens ook "in de Cloud" benaderen.
Hiermede heeft u overal en altijd de juiste gegevens voorhanden. Er zijn verschillende Cloud services beschikbaar.
Zie ook: Cloud diensten.

Storage

Opslag van hoeveelheden gegevens (storage) neemt de afgelopen jaren razendsnel toe. Hiermee groeit ook het belang van de veiligheid van deze gegevens (back-ups). Deze ontwikkeling en de opkomst van Server Virtualisatie, zorgt dat centrale storage een grote vlucht heeft genomen. Virtuele servers zijn hardware-onafhankelijk (inclusief hun applicaties). Hierdoor kan hun beschikbaarheid gewaarborgd blijven als een hardware-probleem optreedt. Een andere fysieke server kan de virtuele server overnemen, ook al is de hardware niet identiek. Een vereiste is wel dat de virtualisatie is opgebouwd met shared storage (gedeelde opslag). Dit kan met oplossingen als NAS (Network-Attached Storage) of SAN (Storage Area Network).

Data recovery

Het is van groot belang dat gegevens hersteld kunnen worden. Ze kunnen verloren gaan door diefstal, een menselijke fout of een technische oorzaak. Herstellen is mogelijk door te zorgen voor goede back-ups. Bijvoorbeeld online, op tape of USB-disk. Afhankelijk van uw organisatie - omvang en processen – kunnen uitgebreidere herstelmogelijkheden nodig zijn. Naast herstel van gegevens kan bijvoorbeeld ook herstel van server operatingsystemen, koppelingen of de active directory nodig zijn. Het is verstandig de back-ups niet in de buurt van de brongegevens te bewaren.

Draadloos netwerk

In de moderne werkomgeving leggen gebruikers steeds vaker contact met ICT-voorzieningen via een draadloze verbinding. Dat is flexibel en handig, maar stelt ook nieuwe eisen aan uw netwerk! Switch Wireless biedt een complete oplossing om de controle, continuïteit en flexibiliteit van uw netwerk te waarborgen. Zo kunt u veilig én flexibel blijven werken! Een 'managed wireless omgeving' brengt iedere gebruiker naar zijn eigen toegangsniveau.

Telefonie

Telefonie en data-netwerken worden steeds vaker samengevoegd. Dit gebruik van voice over IP (VoIP) biedt veel nieuwe mogelijkheden. Ons advies over hardware is naast uw telefooncentrale gericht op de toestellen. Meer weten? Wij helpen u graag vooruit.

Beveiliging

De bedrijfsmuren zijn tegenwoordig niet meer de beveiliging van uw netwerk. Bedrijfsgegevens moeten steeds vaker altijd en overal beschikbaar zijn. Hiermee neemt ook het belang van goede beveiliging stevig toe. We werken thuis immers graag met dezelfde gegevens als op de zaak. Om zeker te zijn van goede back-ups, slaan we bedrijfsgegevens via internet graag buiten de deur op bij derden. Dat is geen enkel punt, zolang de beveiliging maar goed op orde is. In de praktijk weten veel organisaties echter niet waar hun gegevens zijn opgeslagen en hoe ze beveiligd zijn.